Intermitterende zelfsondering

INFORMATIE

Intermitterende zelfsondering is het regelmatig ledigen van de blaas met behulp van een sonde die de patiënt zelf inbrengt in de urinebuis. De sonde wordt dan verwijderd. Het gebruik van een sonde is aangewezen als de blaas de urine zelf niet meer kan afvoeren of bij niet-toegeruste incontinentie. 

Zelfsondering gebeurt gewoonlijk 4 tot 5 keer per dag.